تی تک نمونه ای , آزمون تی

تی تک نمونه ای

آزمون تی

ازمون تی

تعداد زيادي از پژوهش ها مشتمل بر دو نمونه يا بيشتر از داده ها است. اما اين امر هميشه اتفاق نمي افتد و گاهي محقق از يک نمونه واحد مشاهدات براي مطالعه در مورد فقط يک جامعه استفاده مي کند. حالاتي که در آن فرد از آزمون تک نمونه اي استفاده مي کند، دو نوع عمده است:

  • ممکن است فرد بخواهد توزيع يک نمونه را با يک توزيع فرضي مانند توزيع نرمال مقايسه کند. اين يک سوال در مورد تطابق توزيع نمونه با يک توزيع نظري است.
  • ممکن است فرد بخواهد از طريق آماره هاي يک نمونه در مورد پارامترهاي يک جامعه واحد استنباط کند. اين کار ممکن است براي تعيين اينکه آيا نمونه مورد نظر از يک جامعه شناخته شده است يا براي برآورد کردن پارامترهاي يک جامعه ناشناخته به کار مي رود.

t-test تک نمونه اي آزمون مي کند که آيا ميانگين يک جامعه برابر مقدار مفروضي است يا نه؟


مرکز داده پردازی و تحلیل آماری تهران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *