درخواست سفارش

 

لطفا برای  مشاوره و درخواست تحلیل آماری  فرم زیر را پر کنید .

 

ارسال درخواست تحلیل آماری و مشاوره
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 2. شماره موبایل(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 3. رشته تحصیلی(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 4. نام دانشگاه
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 5. مقطع
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 6. تعداد سوالات پرسشنامه
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 7. چه تعداد پرسشنامه پر شود
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 8. انجام تحلیل با نرم افزار(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 9. تحلیل درخواستی


  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 10. نحوه ورود داده ها(*)


  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 11. حداکثر در چه تاریخی تحلیل را می خواهید؟
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 12. نوع پروژه  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 13. لطفا پروپوزال یا فصل اول پایان نامه و یا هر اطلاعاتی که مورد نیاز است در این بخش الصاق نمایید
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
  لطفا نام فایل مورد نظر انگلیسی باشد .
 14. لطفا در صورت تمایل توضیحات تکمیلی را در کادر زیر پر نمایید
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 15. (*)

  کاراکتر ورودی غیر مجاز است

 

Brown Blue Orange