همکاری با ما

پایگاه داده پردازی تهران به علت گستردگی فعالیت خود در زمینه تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارهای مختلف ، همواره نیازمند افرادی متخصص و توانا در زمینه انجام این امر می باشد.لذا از دانشجویان و پژوهشگران محترم دعوت می شود درصورت تخصص در زمینه کار با نرم افزارهای نامبرده  و همچنین انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه رشته های مدیریت، فرم زیر را پر کنند تا برای همکاری در زمینه تجزیه و تحلیل های آماری با آنها تماس گرفته شود .

فرم درخواست همکاری
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 2. آدرس ایمیل(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 3. شماره تلفن(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 4. رشته تحصیلی
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 5. نام دانشگاه(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 6. مقطع(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 7. متخصص در زمینه انجام تجزیه و تحلیل با نرم افزارهای(*)  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 8. لطفا میزان حق الزحمه برای انجام تحلیل های آماری را مشخص کنید (تومان)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 9. لطفا رزومه خود را در این بخش الصاق نمایید.(*)
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
  لطفا نام فایل به صورت انگلیسی باشد.
 10. لطفا در صورت تمایل توضیحات تکمیلی را در کادر زیر پر نمایید
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است
 11. لطفا کد امنیتی را تکرار نمایید(*)
  لطفا کد امنیتی را تکرار نمایید
  کاراکتر ورودی غیر مجاز است

Brown Blue Orange