تحلیل آماری

مرکز تخصصی داده پردازی تهران، جهت بالا بردن سطح علمی تحقیقات و پژوهش های علمی دانشجویان و پژوهشگران طراحی شده است و در نظر دارد تا با همکاری در انجام تحلیل آماری پایان نامه ها و پژوهش های تحقیقاتی در راستای تعالی جامعه علمی کشور قدم بردارد.

این مرکز در سال ۱۳۹۰ با همکاری تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران ، با هدف انجام تجزیه و تحلیل مقالات ، پژوهش ها و پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل شده است.هدف اصلی این مرکز افزایش کیفیت تحقیقات و پژوهش های علمی می باشد و تمام تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار های spss,SAS,PLS,MINITAB,lisrel,amos برای تمامی حوزهای دانش انجام می شود .

هم چنین انجام تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP,AHP FUZZY,ANP, TOPSIS,ELECTERE) با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE , SUPER DECISINنیز انجام می پذیرد .

تحلیل آماری داده پردازی تهران

tahlilamari88@gmail.com

شماره تلگرام : ۰۹۱۲۸۹۸۹۸۰۵