مشاوره آماری : در این مرکز مشاوره آماری به صورت تلفنی و تلگرامی صورت می گیرد.

۰۹۱۲۸۹۸۹۸۰۵

خانم فلاح

مشاوره آماری

لازم به ذکر است که هزینه مشاوره به صورت تلفنی برای ۳۰ دقیقه ۴۵ هزار تومان می باشد.

موارد زیر در هنگام مشاوره تلفنی پاسخ داده می شود:

 • روش انجام تحقیق
 • روش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
 • استفاده از ازمون های اماری مناسب
 • رفع ایرادات فصل چهارم انجام شده
 • مشاوره جهت استفاده از نرم افزار مناسب اماری
 • توضیح کامل فصل چهارم انجام شده به دانشجو
 • توضیح برای طراحی پاور پوینت جلسه دفاع پایان نامه
 • توضیحات تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری
 • مشاوره جهت استفاده از روش مناسب الویت بندی و تصمیم گیری
 • اموزش روش تکنیک های تصمیم گیری به صورت ساده و فازی
 • اموزش طراحی پرسشنامه زوجی به صورت ساده و فازی