مرکز داده پردازی تهران آمادگی خود را در زمینه انجام پایان نامه های رشته های زیر اعلام می نماید.

کلیه رشته های علوم انسانی ( مدیریت ، حسابداری و ….)

 • ارائه رایگان موضوع پایان نامه بر اساس مقالات به روز و معتبر ۲۰۱۲ به بعد
 • پشتیبانی تا تصویب موضوع
 • تحویل مرحله به مرحله پایان نامه (۴ مرحله) جهت مطالعه دانشجو
 • استفاده از بیش از ۴۰ منبع در تدوین پروپزال و ۱۰۰ منبع در تدوین کل پایان نامه و ارائه اصل مقالات و منابع به متقاضیان
 • طراحی پرسشنامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط
 • استفاده از روش های مختلف تجزیه و تحلیل (آمار پارامتریک و ناپارامتریک ، رگرسیون ، همبستگی ،معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی ، تحلیل مسیر ،طراحی سیستم خبره فازی ، روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP و …)با نرم افزارهای مختلف
 • SPSS,AMOS,LISREL,PLS,SAS , EXPERT CHOICE , MATLAB, SUPERDECISION
 • اختصاص جلسات توجیهی، رفع اشکال و آمادگی دانشجویان جهت اخذ نمره عالی دفاع
 • پشتیبانی و حمایت واقعی تا پس از دفاع

پایان نامه

به طور کلی خدمات زیر در زمینه انجام پایان نامه های دانشگاهی صورت می گیرد :

 • تدوین پروپوزال
 • تدوین فصل اول
 • تدوین فصل دوم ( ادبیات تحقیق)
 • تدوین فصل سوم ( روش انجام تحقیق)
 • تدوین فصل چهارم (تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارهای آماری)
 • تدوین فصل پنجم ( نتیجه گیری از تحقیق )
 • انجام مشاوره کافی در زمینه دفاع از پایان نامه
 • استخراج مقاله از پایان نامه

پایان نامه

نحوه پرداخت هزینه انجام کار

برای پرداخت هزینه انجام کار ، برای هر فصل پایان نامه قسط بندی صورت می گیرد .

لازم به ذکر است که انجام فصل اول پایان نامه رایگان می باشد.

دانشجویانی که پایان نامه آنها توسط این پایگاه انجام شده است ، هزینه استخراج

مقاله ۵۰ درصد کمتر از سایر موسسات می باشد .

ایمیل شرکت داده تحلیل آماری  پردازی تهران : tahlilamari88@gmail.com